psychoterapia integracyjna logo
psychoterapia integracyjna logo2
O nas
terapeuta

dr Agata Łukasik

spacer
psycholog
psychoterapeuta

tel.: 669 526 300
email: agata.lukasik@o2.pl

Wykształcenie

 • Profesjonalna Szkoła Psychoterapii – studia podyplomowe akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego: 2011-2015)
 • Stopień naukowy doktora nauk społecznych w zakresie psychologii
  (Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 2014)
 • Akademia Umiejętności Trenerskich – certyfikat trenera
  (Fundacja Inicjatyw Menedżerskich: 2011)
 • Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne – studia podyplomowe
  (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 2005-2007)
 • Psychologia – studia magisterskie
  (Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 2002-2007)

Doświadczenie zawodowe

 • Ośrodek Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Ogród” w Warszawie
 • Poradnia psychologiczna Bio-Relax w Puławach
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
 • Dom Pomocy Społecznej im. Bł. Jana Pawła II
 • Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
 • ICN Centrum Kompetencji
 • Towarzystwo „Nowa Kuźnia”
 • Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka
 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej. Pracuję zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty, a moja praca podlega systematycznej superwizji.

Publikacje naukowe

 • Łukasik, A., Przybyło, M., Sosnowska-Bielicz, E. (2015). System diagnozy stylów uczenia się, inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych oraz uzdolnień. W: Zaczarowany ołówek. Innowacyjny Program Nauczania Wczesnoszkolnego (s. 7-26). Lublin: Euro-Forum Marek Gudków.
 • Łukasik, A. (2014). Czy kultury mają płeć? W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.) Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Psychologia międzykulturowa. Tom V (s. 9-28). Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 • Kwiatkowska, G. E., Łukasik, A. (red.) (2011). Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Jednostka w ponowoczesnym świecie. Tom III. Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 • Łukasik, A., Kwiatkowska, G. E. (2011). Temperament i osobowość osób nieśmiałych: doniesienie z badań. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Jednostka w ponowoczesnym świecie. Tom III (s. 147–155). Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 • Kwiatkowska, G. E., Łukasik, A. (2011). Style radzenia sobie ze stresem: doniesienie z badań. W: G. E. Kwiatkowska, A. Łukasik (red.), Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Jednostka w ponowoczesnym świecie. Tom III (s. 253-264). Lublin: Wydawnictwo Naukowe UMCS.
 • Łukasik, A. (2011). Asymetria w funkcjonowaniu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W: G. E. Kwiatkowska, A. Siudem (red.), Człowiek w środowisku pracy (s. 77-89). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Łukasik, A., Danieluk, B. (red.) (2010). Spotkania z psychologią społeczną. Tom II. Lublin: Wydawnictwo Olech.
 • Przystojecka, A. (2010). Struktura potrzeb psychicznych u młodych kobiet z odmienną płcią psychologiczną. W: G. E. Kwiatkowska, R. Maksymiuk (red.), Analiza współczesnych zjawisk społecznych. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Przystojecka, A. (2009). Seksualność współczesnej młodzieży – przegląd zagadnień. W: G. E. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku (s. 113-122). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 • Danieluk, B., Przystojecka, A. (2009). Dojrzałość do podejmowania decyzji o wyborze ścieżki kariery zawodowej przez młodzież. W: G. E. Kwiatkowska, M. Filipiak (red.), Psychologiczne i społeczne dylematy młodzieży XXI wieku (s.95-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Koszt jednego spotkania w gabinecie to 200 zł, zaś sesji online 250 zł.

Powrót

Psychoterapia integracyjna, Lublin 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.