psychoterapia integracyjna logo
psychoterapia integracyjna logo2
Formy pomocy

Prowadzimy psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży oraz psychoterapię par w nurcie integracyjnym, a także poradnictwo psychologiczne. Podejście integracyjne umożliwia nam łączenie najbardziej skutecznych i sprawdzonych metod terapeutycznych, po to, by jak najlepiej pomagać osobie w przezwyciężaniu problemów i zmienianiu swojego życia na lepsze – zdrowsze, szczęśliwsze i bardziej produktywne.

spacer
symbol_reka

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychologiczne to kilka pierwszych spotkań z terapeutą, które najczęściej stanowią wstęp do psychoterapii. Konsultacje mają tu na celu identyfikację problemów do pracy psychoterapeutycznej, analizę aktualnego sposobu funkcjonowania, przegląd ważnych doświadczeń z przeszłości oraz określenie czasu trwania i formy dalszej współpracy.
Inny wariant konsultacji psychologicznych, nie wiąże się z psychoterapią sensu stricte, lecz ma na celu poszerzenie wiedzy osoby o określonym problemie (np. sposobach radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi) i/lub udzielenie wsparcia psychologicznego w chwilowym kryzysie.

symbol_dymek

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia krótkoterminowa koncentruje się na rozwiązaniu jednego problemu w przeciągu kilkunastu spotkań. Psychoterapia długoterminowa nastawiona jest na pogłębienie rozumienia samego siebie – swoich uczuć, potrzeb, pragnień, myśli, przekonań i zachowań, w konsekwencji czego możliwa jest istotna zmiana funkcjonowania oraz poprawa jakości życia. Terapia ma na celu identyfikację oraz przezwyciężanie utrwalonych, niekorzystnych mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie różnorodnych trudności, problemów i dysfunkcji. Terapia długoterminowa odbywa się raz w tygodniu o stałej porze i w zależności od specyfiki problemów może trwać od kilku miesięcy do kilku lat.

Umów się na spotkanie

spacer
Agata Łukasik teapeuta

dr Agata Łukasik
+48 669 526 300
agata.lukasik@o2.pl

Agnieszka Podgórska-Banaszek terapeuta

Agnieszka Podgórska–Banaszek
+48 508 294 815
podgorska.agnieszkaa@gmail.com

Psychoterapia integracyjna, Lublin 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.