psychoterapia integracyjna logo
psychoterapia integracyjna logo2
Regulamin

  1. Jedna sesja terapeutyczna trwa 50 minut
  2. Koszt jednego spotkania zgodny jest z cennikiem umieszczonym w zakładce "O nas" i może być różny u poszczególnych terapeutów
  3. Spotkania odbywają się ze stałą częstotliwością (zazwyczaj 1 raz w tygodniu)
  4. Systematyczne uczestnictwo w spotkaniach jest warunkiem powodzenia terapii
  5. Umawianie i odwoływanie terminów sesji terapeutycznych odbywa się poprzez bezpośredni kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS z wybranym terapeutą
  6. Odwołanie sesji terapeutycznej bez ponoszenia konsekwencji finansowych możliwe jest do 24 godzin przed umówionym spotkaniem
  7. Odwołanie sesji terapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny przed ustalonym terminem lub niestawienie się na spotkanie wiąże się z opłaceniem pełnej kwoty za nieodbytą sesję (niezależnie od powodów)
  8. Spóźnienie się na sesję powoduje skrócenie czasu spotkania o czas spóźnienia
  9. Umówienie się na spotkanie oznacza akceptację niniejszego regulaminu

gabinet1 gabinet1_2

gabinet2 gabinet2
Psychoterapia integracyjna, Lublin 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.